Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc thăm và làm việc tại Văn phòng TPLUS - Representatives of Korean enterprises meeting at TPLUS office

(English is below)

Trong khuôn khổ hợp tác và thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyến thăm và thảo luận về cơ hội tiềm năng hợp tác tại Văn phòng TPLUS.

------------
In the framework of cooperation and promotion of investment and technology transfer between the Korean and Vietnamese business community, representatives of Korean businesses have visited and discussed potential opportunities for cooperation at  TPLUS Office.

Trong bối cảnh các chỉ số về đầu tư và chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc tới Việt Nam có bước tăng trưởng liên tục trong những năm qua,  TPLUS và các đối tác đã tích cực thúc đẩy và kết nối nhu cầu về đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Tháng 4/ 2019, Hiệp hội tri thức mới Hàn Quốc chính thức ra mắt và hoạt động tại Việt Nam, bao gồm thành viên chủ yếu là các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu công nghệ và hoạch định chính sách đổi mới. 

----------------------------
With the continuous growing of investment and technology transfer indicators from South Korea to Vietnam in recent years, TPLUS and partners have actively promoted and connected investment needs and technology transfer between enterprises of the two countries.

In April 2019, New Intellectual Association Republic of Korea has officially launched and operated in Vietnam, including members mainly businesses, technology researchers and innovation policy makers.