Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo

Thực hiện Quyết định 68/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2025, trong khuôn khổ chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và đề án “Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo”, hợp tác với Samsung Việt Nam.
Chúng tôi trân trọng mời các doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá, tư vấn đăng ký tham gia


Lợi ích cho doanh nghiệp:
  • Các doanh nghiệp tham gia sẽ được chuyên gia về tư vấn cải tiến sản xuất nhiều kinh nghiệm của Samsung và tư vấn viên đánh giá toàn diện và tư vấn cải tiến sản xuất (trong vòng 9 tuần, từ tháng 8/2019 - 10/2019) để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng
  • Doanh nghiệp cũng sẽ được ưu tiên tham gia các sự kiện kết nối kinh doanh, tham gia vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước
  • Các kết quả của quá trình cải tiến tại doanh nghiệp sẽ được công bố trên website của Cục Công nghiệp và các phương tiện truyền thông

Điều kiện:
Liên hệ:
  • Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục công nghiệp, Bộ Công thương - Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ: contact@tplustech.com hoặc số phone: 0828826299 để được hỗ trợ