Ra mắt Hiệp Hội Tri thức mới Hàn Quốc tại Việt Nam - New Intellectual Association Republic of Korea (NIA)

(English is below) 

Tại Hà Nội, TPLUS phối hợp cùng đối tác tổ chức Lễ ra mắt và trao chứng nhận cho thành viên Hiệp hội Tri thức mới Hàn Quốc tại Việt Nam.

In April 2019, TPLUS has cooperated with partners to organize the Launching Ceremony and awarded certificates to our members of the New Intellectual Association Republic of Korea in Vietnam.

 

Hiệp hội tri thức mới – NIA  là hiệp hội phát triển rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc bao gồm 500 chủ doanh nghiệp ( trong đó có chủ doanh nghiệp chiếm 90% còn lại là ủy viên quốc hội, các trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc và các hiệp hội theo lĩnh vực). Hiện nay NIA đã có các chi nhánh ở Úc, Trung Quốc và Indoneisa, lần này hiệp hội sẽ ra mắt chính thức ở Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 4/2019. 

​Với mục đích phát triển lợi ích cộng đồng, đóng góp vào việc xây dựng hệ thống hợp tác quốc gia, trao đổi và chia sẻ kiến thức, bên cạnh đó, các thành viên tham dự hiệp hội cũng có thể tìm kiếm đối tác tiềm năng giữa Hàn Quốc và Việt Nam, không chỉ vậy việc hợp tác phát triển thương mại, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên cũng là mục tiêu hiệp hội hướng tới.

Sự kiện ra mắt Hiệp hội tri thức mới được tài trợ bởi VinHomes (thuộc Vingroup), tổ chức bởi Glocal KIM, TPLUS, với sự hợp tác cùng Cục phát triển thị trường công nghệ (Bộ KHCN), Trung tâm ươm tạo ĐH Ngoại thương.
---------

New Intellectual Association Republic of Korea - NIA is a development association in Korea including 500 business owners (accounting for 90% total members, the remaining members are National congress members, famous universities in Korea, and other proffesional associations). Currently, NIA has branches in Australia, China and Indonesia.

With the aim of developing community benefits, contributing to a system of international cooperation, technology exchanging and sharing knowledge, ​NIA has been officially launch in Hanoi, Vietnam  in April 2019. We focus on promoting the potential cooperations in trade development, technology transfer, and sharing of experiences among members between Korea and Vietnam.

The Launching Ceremony is sponsored by VinHomes (under Vingroup), organized by Glocal KIM, TPLUS, in cooperation with the National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (Ministry of Science and Technology), FTU Innovation and Incubation Space.