(SINGAPORE) SME DAY 2019 - Hội tụ các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể khai thác công nghệ tốt hơn để nâng cao năng suất, tăng trưởng và bền vững

(English is below)

Với mục tiêu kết nối doanh nghiệp Việt Nam với xu thế đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện chiếm 98,1% tại Việt Nam, TPLUS đã tham dự sự kiện SME DAY 2019 tại Singapore, trực tiếp kết nối các đối tác về đổi mới công nghệ và doanh nghiệp tại Singapore với doanh nghiệp Việt Nam.

-----------

Currently, SME is accounting for 98.1% in Vietnam. Aim to connect Vietnamese SME with technology innovation trend for small and medium enterprises, TPLUS attended SME DAY 2019 in Singapore, directly connected partners on technology and enterprise innovation in Singapore with Vietnamese businesses.

 

Ngày hội doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2019 do A * STAR và Enterprise Singapore (ESG) đồng tổ chức và tập trung vào việc kết hợp các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp từ các khu vực công và tư nhân, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể khai thác công nghệ tốt hơn để đạt được sự tăng trưởng và bền vững kinh doanh, cũng như nâng cao năng suất của họ.
 
Thông qua hội nghị và triển lãm của chúng tôi, khách tham quan có thể hiểu rõ hơn về xu hướng công nghệ, cơ hội cấp phép từ các nhà phát triển công nghệ, học hỏi từ các doanh nghiệp đã áp dụng và phát triển công nghệ và xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ và các đối tác công nghệ khác thông qua các cơ hội kết nối.
 
Năm nay, chúng tôi hoan nghênh bạn "Nghĩ lại, tái công cụ, xác định lại" doanh nghiệp của bạn hướng tới tầm cao hơn. Với các ngành công nghiệp khác nhau phải đối mặt với sự gián đoạn - số hóa các doanh nghiệp và tiến bộ công nghệ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ cần phải suy nghĩ lại xem liệu mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ hiện tại của họ có còn phù hợp với bối cảnh ngành công nghiệp và người tiêu dùng đang thay đổi hay không. Để duy trì tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường, các công ty cần phải tái công cụ để trang bị cho mình các công nghệ, khả năng và kỹ năng liên quan. Nhìn về phía trước, khi các công ty Singapore vượt qua ranh giới của sự đổi mới, họ sẽ định nghĩa lại cách thức kinh doanh trong tương lai.

-------------------
 
SME Day 2019 is co-organised by A*STAR and Enterprise Singapore (ESG), and focuses on bringing together technology and solution providers from the public and private sectors, where SMEs can better harness technology towards achieving business growth and sustainability, as well as enhance their productivity.
Through our conference and exhibition, visitors can gain valuable insights on technology trends, licensing opportunities from technology developers, learn from enterprises that have successfully adopted and developed technologies, and build partnerships with government agencies and other technology partners through networking opportunities.

This year, we welcome you to "Re-Think, Re-Tool, Re-Define" your business towards greater heights. With various industries facing disruption - digitalisation of businesses and technology advancement, SMEs will need to re-think whether their current business model, product and service offerings are still relevant to the changing industry landscape and consumer profiles. To remain competitive and relevant to market needs, companies need to re-tool to equip themselves with the relevant technologies, capabilities and skillsets. Looking ahead, as Singapore companies push the boundaries of innovation, they will re-define the way industry do business in the future.